Flusterfodrare

Flusterfodrare - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Flusterfodrare är en typ av fodrare som biodlare använder vid stödfodring och drivfodring av bisamhällen. Flusterfodrare säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling