Feromon

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Feromoner styr samarbetet i bikupan. De viktigaste styrmekanismerna är följande:

  • Drottningferomon
  • Alarmferomon
  • Dufors feromon
  • Drönarferomon
  • Nasonovs feromon
  • Fotferomon
  • Samlarbiferomon
  • Yngelferomon

Läs mer om binas feromoner i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling