Få bin trots omväxlande jordbrukslandskap

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Jordbrukslandskap med stor variation förväntas ha en stor biologisk mångfald och många insekter som pollinerar grödor. I en artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B visar forskare från bland annat Stockholms universitet att det inte alltid är så. Läs pressmeddelandet från Stockholms Universitet.
Läs mer om biodling