Binas doftspråk

Honungsbin - Doftspråk
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bina luktar med hjälp av antennerna. Dels för att söka reda på näringskällor, dels för kommunikation i bisamhället. Feromoner används i bisamhället på ett sätt så att man kan betrakta det som ett doftspråk.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling