CURIOSITY > HARVEST

Göteborgs Universitetsbibliotek
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
  • Hur kan man stötta en självhushållande kultur i den samtida urbana miljön, som återknyter kontakten mellan människa och mat?
  • Hur kan biodlingen utvecklas för att passa människor som lever i den urbana kulturen och är intresserade av att bidra och deltaga?
  • Hur kan man nå ut med idén om urban biodling på ett konceptuellt plan, och väcka uppmärksamhet och intresse för frågan?

Läs Karin Linderoth´s examensarbete hos Göteborgs Universitetsbibliotek.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling