Vit näckros

Biväxter - Vit näckros (Nymphaea alba)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Vit näckros (Nymphaea alba) är en flerårig vattenväxt som förekommer i hela Sverige. Vit näckros ger både nektar och pollen. Många olika insekter besöker blommorna och även honungsbin flyger över sjön för att samla i dom.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling