Viol

Biväxter - Styvmorsviol (Viola tricolor)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Viol, Violer eller Violsläktet (Viola spp.) är ett växtsläkte i familjen violväxter. Släktet har omkring 400 arter varav 20 förekommer i Sverige.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

april, maj, juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling