Vintergäck

Biväxter - Vintergäck (Eranthis hyemalis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Vintergäck (Eranthis hyemalis) är en odlad art som förekommer förvildad i södra Sverige. Vintergäck tillhör vårens allra första biväxter och kan ge lite nektar och medelmycket pollen till samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

mars

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling