Svartkämpar

Biväxter - Svartkämpar (Plantago lanceolata)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Svartkämpar (Plantago lanceolata) är vanlig i södra Skandinavien och längs kusterna. Svartkämpar växer på mest på öppen, torr mark som t ex ängar och vägrenar. Svartkämpar har medicinska egenskaper.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling