Strävklint

Biväxter - Strävklint (Centaurea dealbata)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Strävklint (Centaurea dealbata) är bra som rabattväxt och fin snittblomma. Strävklint är likt andra klintar bra som biväxt med mycket nektar och pollen.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Grobar
Blomsterlandet

Filmer om biodling


Läs mer om biodling