Sträv kardvädd

Biväxter - Sträv kardvädd (Dipsacus strigosus)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sträv kardvädd (Dipsacus strigosus) växer sparsamt i vägkanter,  i snår och andra typer av kulturpåverkad mark. Honungsbin flyger gärna på blommorna som ger medelmycket nektar och lite pollen.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling