Sötväpplingar

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sötväpplingar (Melilotus spp.) är ett släkte i familjen ärtväxter. Släktet har ett tjugotal arter varav fyra regelbundet förekommer i Sverige, till exempel Vit sötväppling och Gul sötväppling. Bin flyger på sötväpplingar för både nektar och pollen.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling