Skogstry

Biväxter - Skogstry (Lonicera xylosteum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Skogstry (Lonicera xylosteum) är en buske som växer i skogsmark, lundar och skogsbryn. Honungsbin flyger på blommorna som ger bra med nektar och pollen. Veden kan bl a användas till harvpinnar och vävskedar. Bären är giftiga och skall inte ätas.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling