Skogsnäva / Midsommarblomster

Biväxter - Skogsnäva / Midsommarblomster (Geranium sylvaticum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Midsommarblomster (Geranium sylvaticum). Artens namn kommer av att den ofta blommar som mest runt midsommar. Det äldre folkliga namnet är Skogsnäva.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling