Skogsklöver

Biväxter - Skogsklöver (Trifolium medium)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Skogsklöver (Trifolium medium) växer främst i södra och mellersta Sverige i skogsbryn, skogsängar och i vägkanter. Skogsklöver har smala, långspetsiga stipler medan rödklöver har äggrunda med kort spets.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling