Silverax

Biväxter - Silverax (Cimicifuga)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Silverax (Cimicifuga) är fleråriga örter som ibland odlas som rabattväxter. Silverax kan ge rikligt med pollen. Särskilt uppskattat av honungsbin här på bilden i september, när så gott som allt annat blommat över i trädgården.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling