Rysk lönn

Biväxter - Rysk lönn (Acer tataricum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rysk lönn (Acer tataricum) odlas ofta som prydnadsträd men är också utmärkt som biväxt. Det är ofta fullt med honungsbin i dess vita blommor.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Tonnersjö Plantskola

Filmer om biodling


Läs mer om biodling