Rosenskära

Biväxter - Rosenskära (Cosmos bipinnatus)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rosenskära (Cosmos bipinnatus) är en sommarplanta härstammar från sydvästra USA och Mexiko. Rosenskära blommar rikligt med stora blommor som ger mycket nektar och pollen vilket uppskattas av honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Blomsterlandet

Filmer om biodling


Läs mer om biodling