Rosenmalva

Biväxter - Rosenmalva (Malva alcea)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rosenmalva (Malva alcea) eller Rosenkattost som den även kallas, växer sparsamt i södra Sverige, ofta i vägkanter och på torrare ängar. Rosenmalva ger bra med nektar och pollen till samlande honungsbin.  Malvor användes förr som läkeväxter och till spånad.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling