Rododendron

Biväxter - Rododendron (Rhododendron spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rododendron (Rhododendron spp.) är ett släkte vintergröna buskar. Rododendron finns i en stor mäng arter och hybrider varav Lapsk alpros och Skvattram förekommer vildväxande i Sverige. Rododendron ger medelbra med nektar och lite pollen till honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling