Röd temynta

Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin och det blir ofta trångt i de stora, dekorativa blommorna. Både blommorna och bladen kan användas till te.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Blomsterlandet

Filmer om biodling


Läs mer om biodling