Oxtunga

Biväxter - Oxtunga (Anchusa officinalis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Oxtunga (Anchusa officinalis) är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Arten har i folkmedicinen använts som läkeväxt. Oxtunga användes mot melankoli, hosta, lungsjukdomar och pest. Vin med rot av oxtunga sades verka uppiggande.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Alternativmedicin

Filmer om biodling


Läs mer om biodling