Oxbär

Biväxter - Oxbärssläktet (Cotoneaster)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Oxbärssläktet (Cotoneaster) är ett växtsläkte bestående av drygt 260 arter. Cotoneaster växer på olika sätt – platt mot marken, som låga buskar eller som ett flerstammat träd. De små blommorna ger mycket nektar och pollen och är välbesökta av honungsbin och andra insekter.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling