Mynta

Biväxter - Myntor / Myntasläktet (Mentha spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Myntor, Myntasläktet (Mentha spp.) är ett växtsläkte i familjen kransblommiga växter. Arterna har ofta en starkt kryddig och aromatisk doft. Honungsbin och andra insekter flyger gärna på myntor.

Värde som biväxt

Nektar: 1-3
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling