Martorn

Biväxter - Martornar (Eryngium spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Martornssläktet eller Martornar (Eryngium spp.) är ett släkte inom familjen flockblommiga växter. Martonar har bra värden för nektar och pollen och är välbesökt av samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling