Lupin

Biväxter - Lupin (Lupinus spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Lupin (Lupinus spp.) odlas som dekorativa trädgårdsväxter i Sverige. De är inte ätliga, med vissa arter används som proteinfoder till husdjur. I Sverige förekommer blomsterlupin och sandlupin förvildade. De förvildade lupinerna har på senare år fått sådan spridning att de lokalt anses hota den biologiska mångfalden enligt SLU. Lupiner har goda värden för pollen. Endast sötlupin (värde 2, ca 50 kg honung per ha) producerar nektar enligt Åke Hanssons lista med biväxter som alternativgrödor.

Värde som biväxt

Nektar: 0 (sötlupin 2)
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling