Klätterhortensia

Biväxter - Klätterhortensia (Hydrangea anomala)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Klätterhortensia (Hydrangea anomala) är en klätterväxt med stora flockar av vita blommor. Klätterhortensian ses ofta full av samlande honungsbin, humlor och andra insekter.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Blomsterlandet

Filmer om biodling


Läs mer om biodling