Kanadensiskt gullris

Biväxter Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) ses ofta växa på kulturmark, tomter, vägkanter, banvallar och liknande.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling