Höstfibbla

Biväxter - Höstfibbla (Leontodon autumnalis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Höstfibbla (Leontodon autumnalis) trivs i gräsmark, betesmarker, vägkanter, kulturmarker och där trivs bin också. Blommar sent in på hösten, därav namnet.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling