Höstaster

Biväxter - Aster (Aster spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Höstaster (Aster novi-belgii) är en vanlig trädgårdsväxt. På bilden syns ett honungsbi samla pollen i höstaster sent i oktober.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling