Hästkastanj

Biväxter - Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) är vanlig i parker och trädgårdar i södra Sverige. Hästkastanj är utmärkt som biväxt. I de övre kronbladen har blommorna nektarränder som skiftar från gult till orange och rött under blomningen. Mest nektar lämnar de under gula stadiet. I kastanjealléer kan bin samla ett överskott honung med en egen smak. De frommaste bin kan få hetsigt temperament när de samlar honungen. Det har flera biodlare vittnat om. Namnet hästkastanj beror på att kastanjerna är oätliga för människor och bara används som hästfoder.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling