Harkål

Biväxter - Harkål (Lapsana communis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Harkål (Lapsana communis) växer på kulturmark, åkrar, trädgårdar, skogsbryn och ruderatmark.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling