Häckvicker

Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Häckvicker (Vicia sepium) är vanlig i hela nästan Sverige förutom i fjälltrakterna. Häckvicker växer på ängsmarker, i skogsbryn, skogar och lundar. Häckvicker är en ger nektar och lite pollen till honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj, juni, juli, augusti, september

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling