Gul fetknopp

Biväxter - Gul fetknopp (Serum acre)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Gul fetknopp (Serum acre) växer tätt på soliga platser. Gul fetknopp ger mycket nektar och pollen till samlande honungsbin. Förr i tiden har Gul fetknopp använts som medel mot skörbjugg, frossa och till att läka sår.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling