Förgätmigej

Biväxter - Förgätmigej (Myosotis spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Förgätmigej (Myosotis spp.) förknippas med romantik, tragiska öden och bars förr ofta av kvinnor som ett tecken på trohet och evig kärlek. Vissa dagar kan honungsbin ses flyga förvånansvärt mycket på de små förgätmigejblommorna, trots konkurrens från både fruktträd och maskrosor.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 0
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling