Fetknopp

Biväxter - Fetknopp (Sedum)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Fetknoppssläktet (Sedum) är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter. Fetknoppar ger mycket nektar och pollen till samlande honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling