Dagögon

Biväxter - Dagögon (Heliopsis spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Dagögon eller Dagöga (Heliopsis spp.) är en prydnadsväxt som honungsbin gillar.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia

Filmer om biodling


Läs mer om biodling