Bolltistel

Biväxter - Bolltistel (Echinops sphaerocephalus)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bolltistel (Echinops sphaerocephalus) är vacker som prydnadsväxt och välbesökt av honungsbin.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Perennagruppen

Filmer om biodling


Läs mer om biodling