Blåsippa

Biväxter - Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis) växer vanligast i Sveriges lövskogar men odlas ibland som även trädgårdsväxt. Blåsippor kan ge pollen till samlande honungsbin under våren.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

april, maj

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling