Blåbär

Biväxter - Blåbär (Vaccinium myrtillus)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Blåbär (Vaccinium myrtillusär viktig för den biologiska mångfalden i skogen och en bra biväxt. Bären äts färska eller används till te, saft, soppa, kräm, sylt, färgning mm.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

maj

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling