Aster

Biväxter - Aster (Aster spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Aster (Aster spp.) är ett växtsläkte med omkring 250 arter. Arternas blommor har många färger men alla har en gul disk i mitten. På bilden syns ett honungsbi på besök i en Höstasterblomma, sent i oktober.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti, september, oktober

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

Filmer om biodling


Läs mer om biodling