Bilus

Bidrottning
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de livnär sig på fodersaft som hon matas med. En drottning med löss störs i sin äggläggning.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling