Topplistkupa

Topplistklupa / Topplistekupa / TBH
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Topplistkupa även kallat topplistekupa eller TBH (Top Bar Hive) är en typ av stationär bikupa som utvecklades för biodlare i Afrika. Ett sorts biståndprojekt för biodlare som saknade utrustning. Kuptypen bygger på den grekiska kupan där bara en övre ramlist används. På senare år har topplistekupor uppmärksammats även i Sverige. Förespråkarna kallar ofta kuptypen naturlig och enkel vilket inte stämmer. Det är svårare att hantera vaxkakor med endast topplist. Bina måste bygga nytt vax eftersom vaxkakorna pressas när honungen skördas. Topplistkupa rekommenderas alltså inte för nybörjare utan är mer för romantiker. Vill man utöva naturlig biodling på riktigt rekomenderas istället en stockkupa högt upp i ett ihåligt träd i skogen.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling