Deformed Wing Virus

Deformed Wing Virus - DWV - Foto Xolani90
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Deformed Wing Virus (DWV) är ett av 22 kända virus som påverkar honungsbin. Det drabbar honungsbiet (Apis mellifera) men har också dokumenterats i andra biarter som humlor (Bombus terrestris). Viruset är har namn efter den deformitet det framkallar i utvecklingen av honungsbins puppor – krympta och deformerade vingar. Även andra utvecklingsmissbildningar förekommer. Läs mer hos Wikipedia (Engelska).

Läs mer om bihälsa.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling