Bigård

Bigård - Uppställningsplats
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där biodlare ställer sina bikupor/bisamhällen. Bigården kan vara placerad till exempel på den egna tomten, på en utbigård vid ett jorbruksfält eller i skogen. I stadsmiljöer kan bikupor placeras till exempel i parker, koloniträdgårdar eller på tak. Det är bäst om bina får morgonsol och halvskugga under dagen. Helst skall det vara ett vindskyddat läge. Närhet till vatten och bra dragväxter är viktigt.

En film om uppställningsplatser/bigårdar.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling