Honungsbiets gadd

Honungsbiets gadd
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda stavar som borrar sig in i ”offret”. En muskel i giftblåsan pumpar därefter in giftet. Blir man stucken av ett honungsbi skall man dra bort gadden så fort som möjligt för att minska smärta, svullnad och eventuell allergisk reaktion.

Läs mer om biets kroppsbyggnad i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling