Bee friendly – Bivänlig certifiering av vin

Bee friendly - Bivänlig certifiering
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Ett vin kan vara certifierat ekologiskt, biodynamiskt, hållbart och nu också bivänligt genom en märkning som mycket fyndigt kallas Bee Friendly. Märkningen är ett privat initiativ från europeiska biodlare för att göra jordbrukare uppmärksamma på de skador som vissa pesticider orsakar de viktiga bina. Läs mer hos BKWineMagazine och BEE FRIENDLY.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling