Avtäckningsbricka

Avtäckningsbricka
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Avtäckningsbricka används vid avtäckning av vaxlock från vaxkakor. Ett tråg samlar upp det så kallade avtäckningsvaxet. Avtäckningsvaxet pressas på honungsrester och smälts om till nya vaxmellanväggar. Avtäckningsbrickor, större avtäckningsbord och avtäckningsmaskiner säljs hos biredskapsförsäljarna.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling