Anmäla innehav av bisamhällen

Stationär bikupa
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns.

Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda.

Hos Jordbruksverket kan du läsa om regler för biodling.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling